STDM Başkanı-İbrahim Güllü

BAŞARIYA KOŞANLAR

(RÖPORTAJ)

Röportör    :Elif Seray DÜLDÜL                             Antalya-17 Nisan 2013

Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi (STDM) her hafta toplumda başarıya ulaşmış, örnek şahsiyetleri, başarı öykülerini sizlerle paylaşacaktır.

Bu röportajımızda konuğumuz Türkiye’de tüketici ve sivil toplum hareketine yön verenlerden, başarıya koşanlardan İbrahim GÜLLÜ.

İbrahim GÜLLÜ ile gerçekleştirdiğimiz röportajı ilgiyle okuyacağınızı umuyorum.

  1. S : Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İ. G    : Tabi ki. 1969 Antalya doğumluyum. Avukatım. Meslek hayatımda 16. Yılımdayım.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunuyum. Bunun yanında ‘’Sivil Toplum’’ çalışmalarında topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Bunlar nelerdir derseniz kısaca bahsedeyim. 3 tane dernek ve 1 tane federasyonun genel başkan ve genel başkan vekilliği pozisyonundayım.

2008 Yılında kurulan “Apartman Site Yöneticileri Ve Sakinleri Derneği-ASİYED’’, 2010 Yılında kurduğumuz “Sivil Toplum Ve Diyalog Merkezi-STDM’’, 2012 Yılında kurmuş olduğumuz “Tüketici Başvuru Merkezi Derneği-TBM” nin Genel Başkanı görevi yapıyorum. Bunun yanında yine 2012 yılında kurmuş olduğumuz dokuz tane derneğin bir araya gelerek oluşturduğu “Tüketici Birliği Federasyonu-TBF’’nin Genel Başkan Vekilli görevini yapmaktayım.

E:S : Başarınızı neye borçlusunuz?

İ. G    : Ben çok başarılı olduğumu zannetmiyorum ama, başarı biraz göreceli. Toplumun bizden beklentilerine karşılık verebildiğimizi çok zannetmiyorum ama eğer bir başarı varsa bu her şeyden önce içten gelen bir gönüllülük çalışması. Gönüllü olmak, samimi olmak başarıyı getiriyor. Tabi ki bunun altındaki en büyük etken çok çalışmak.

E.S : Peki halkımızın ‘’Tüketici Haklarının Farkındalığı’’ konusundaki düşünceleriniz neler?

İ. G    : Halkımızın Tüketici Haklarını çok iyi düzeyde bildiğini söyleyemem maalesef. Hala bu konuda çok ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Ama biz halkımızın bugüne kadar ki eksikliğini kendimizden biliyoruz. Neden derseniz çünkü halkımıza bugüne kadar bu anlamda hiç bir şey verilmediği için sorumluluk bizde. Ama biz bu anlamda da insanımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesi adına her ay ‘’Bilinçli Tüketici Eğitimi’’ vermekteyiz.

E.S : Bize “Tüketici Birliği Federasyonu-TBF” ve “Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM”nden kısaca bahseder misiniz?

İ. G    : Tabi ki. Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi-STDM 2010 yılında kurmuş olduğumuz, dernek statüsünde olan sivil toplum ve diyalogu ön plana çıkartan bir sivil toplum kuruluşu. İsminden de anlaşılacağı üzere ‘’Sivil Toplum ve Diyalog’’. Biz istiyoruz ki Türkiye’de her şey Sivil Toplum endeksli olsun. Sivil toplum kuruluşlarının da hayata müdahil olmasını, daha aktif olmalarını arzu ediyoruz. Bir de toplumumuzda artık ‘’Diyalog’’ kültürünün, karşılıklı anlayış kültürünün, birbirini anlama kültürünün yerleşmesi açısından tarafların birbirleriyle kavga dövüşle değil, diyalogla sorunlarını halletmelerini arzu ediyoruz. Bunu sadece bireysel anlamda ya da toplum bazında değil dinler arasında, kültürler arasında, milletler arasında da bu şekilde bir diyalog kültürünün oluşması için gayret gösteriyoruz.

Sivil Toplum Diyalog Merkezinin genel amacı bu. Şuan Türkiye’de bana göre en büyük sorun sivil toplum sorunu. Sivil toplum kuruluşu dediğimiz dernek, vakıfların çalışmaları maalesef şu an için çok çok yetersiz. Türkiye’de bir sivil toplum kültürünün mutlaka oluşması lazım. Ve insanlarımızın da sivil toplum çalışmalarına katılmalarını sağlamak gerekir.

Tüketici Birliği Federasyonu-TBF ise Türkiye’de ki  ‘’Tüketici Hareketini’’ organize etme, ona yön verme, yol haritasını çizme ve insanların tüketici ile ilgili hak ihlallerinin önüne geçme adına ön plana çıkarılmasını istediğimiz bu işin önderliğini yapmasını istediğimiz üst çatımız, kuruluşumuz. Statüsü federasyon olduğu için şuan bünyemizde 12 tane dernek var. Federasyonun misyonu çok büyük. Çok yeni olmasına rağmen şuan Tüketici Birliği Federasyonu-TBF Türkiye’nin en büyük “Tüketici Federasyonu”dur. Türkiye’de şuanda 3 tane “Tüketici Federasyonu’’ var.  Bunların içinde Tüketici Birliği Federasyonu-TBF  Türkiye’nin en büyük tüketici federasyonudur.

E.S : Peki, size göre Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM toplumumuzda neyi temsil ediyor?

İ. G    : Neyi temsil ediyor? Sivil toplumun sesi olmayı arzu ediyor ve sivil toplumun sesi olma yolunda çalışmaları devam ediyor. Gayretlerimiz devam ediyor.

E.S : Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM amaçları doğrultusunda halkımıza ve üyelerine ne gibi destekler vermektedir?

 İ. G    : Şimdi Türkiye’de biraz önce söylediğim gibi bir sivil toplum sorunu var. Sivil toplum çalışmaları çok zayıf. Biz arzu ediyoruz ki, diğer sivil toplum kuruluşları istenen seviye de sosyal sorumluluk projeleri üreterek halkımıza, insanımıza ve İnsanlığa faydalı olsunlar. Dolayısıyla Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM’nin misyonu bana göre çok büyük. Biz sivil toplum aktivistleri yetiştirmek istiyoruz. İşte sizler gibi genç nesillerin bu işin içinde yer almasını arzu ediyoruz. Diğer derneklerin gerçek amaçları, kuruluş amaçları doğrultusunda aktivitelerini artırmalarını arzu ediyoruz. İnsanımızda sivil topluma üye olma, onlara katkıda bulunma, destek verme bilinci ve kültürünün yerleşmesine gayret gösteriyoruz.  Artı en önemlisi de biz Türkiye’de, Dünya da bazı şeylerin ancak sosyal sorumluluk projeleriyle yani tüm ülkenin, tüm tabanın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitenin, üniversite gençliğinin kabul gördüğü ve kabul göreceği tüm toplumca benimsenen sosyal sorumluluk projeleriyle bazı şeylerin düzeltilebileceğine inanıyoruz.

 E.S : Bugüne kadar başka hangi sivil toplum kuruluşunda görev yaptınız?

 İ. G    : Şu ana kadar halen yürüttüğüm STK’ların dışında ‘Trafik Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şube başkanı olarak görev yaptım.  Yine bir tüketici örgütünün yıllarca şube başkanlığını yaptım. Şu an da hala 3 tane dernek 1 federasyon da sivil toplum çalışmam var.

E.S : Peki, Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM olarak hedef kitleniz nedir?

İ. G    : Hedef kitlemiz toplumumuz. Ve özellikle gençler, gençlik. Çünkü nihayetinde toplumu ayakta tutan ve geleceğimiz gençler. Özellikle okumuş üniversite gençliğinin bu işe çok sahip çıkmasını arzu ediyoruz. O kesimle diyalog içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.

 E.S : ‘’Bilirkişi’’ olarak görev yaptığınızı biliyoruz. Bize uzmanlık alanınızla ilgili neler söylemek istersiniz?

İ. G : Ben Aktüerya uzmanıyım aynı zamanda. Kaza sonucu sakat kalan, ölen kişilerin tazminat hesaplarını yapıyorum. Mahkemeler tarafından görevlendiriliyorum. Gerekli tetkik ve incelemeler sonucunda raporumu mahkemeye ibraz ediyorum. Dolayısıyla da bir nevi adalete de yardımcı olmaya çalışıyorum.

E.S : Gönüllülük esasına dayalı bir faaliyet yapıyorsunuz. Bunun için herhangi bir mali destek alıyor musunuz?

İ. G : Hayır.

E.S : Sosyal içerikli projeler hazırladığınıza dair duyumlar aldık. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz?

İ. G : Tabi ki.  Sivil Toplum Diyalog Merkezi’nin özellikle bu sene içerisinde 2 tane sosyal sorumluluk projesi var. Bunların ikisinin de ön kabulleri geldi. Olumlu neticelendi. Proje bazında da onaylanması da muhtemelen bu ayın sonlarına doğru ya da Mayıs ayı başında ortalarında netleşecek diye düşünüyoruz. Demokrasiyi yaşarak öğrenme bazlı hem topluma hem gençlere yönelik demokratik bir kültürü birlikte yaşama kültürünü ön plana çıkaracak projelerimiz var. Ve bunun da uygulamasını inşallah hep beraber yapacağız.

 E.S : Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM ve diğer derneklere halkın ilgisi nedir? Üye sayınız hakkında bilgi verir misiniz?

 İ. G    : Tabi ki. Sivil Toplum Diyalog Merkezi-STDM şu anda 1000’e yakın Tüketici Başvuru Merkezi-TBM’nin şuanda 30’a yakın üyesi var.  Üye sayısı önemli ama asıl önemli olan toplumun destek vermesi. Tüketici Başvuru Merkezi-TBM’nin Facebook grubunda 13.500 üyemiz var.

E.S : “Bilinçli Tüketici Eğitiminde’’ neleri hedefliyorsunuz?

İ. G    : Öncelikle hepimiz bir tüketiciyiz. Bunu bilmeniz de fayda var. Ve hayatın her aşamasında bir şeyler tüketiyoruz. Tüketirken de biliyorsunuz kapitalist bir sistemde yaşıyoruz. Dolayısıyla nasıl tüketici varsa üretici var ve bunları pazarlayan tüketiciye servis eden satıcılar var. Tüketici ürünü alırken bilinçli olması, haklarının ve ya verdiği paranın tam karşılığını alması, aldığı hizmetin kaliteli olması, sağlıklı olması, güvenilir olması çok önemli. Tüketicinin sıkıntıyla karşılaşmadan önce neler yapması gerektiğini bilen bir tüketici buna rağmen sıkıntıyla karşılaştığında nerede ne şekilde hakkını arayacak bunlar çok önemli.

E.S : Hayatınızda prensip kabul ettiğiniz, size ışık tutan söz nedir?

İ. G    : İnsan bir çok şeyi rehber kabul edebilir. Ancak benim için güzel bir söz her zaman için geçerlidir. Bu da;

Kimseye küsmeyin, darılmayın,
Dövene elsiz, sövene dilsiz,
Şayet hakaret ederlerse gönülsüz,
Olarak yolunuza devam ediniz.

 E.S : Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz?

 İ. G    : Şunu söyleyebilirim. Toplumumuzun bir yerlere gelmesini istiyorsak her insanın mutlaka yaşına, eğitim durumuna, mesleğine göre bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu işin altına elini koyanların çok olması bizim en çok hoşumuza giden şey olur. Çünkü bu toplum bizim toplumumuz. Birilerinin bir şeyler yapmasını beklemek kadar abes bir şey olamaz. Çünkü topluma karşı da sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğun gereği olarak ta insanımıza, toplumumuza, gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakabilmek ve yaşatabilmek adına hepimiz bilinçli olmalıyız. Sosyal sorumluluk duygusu ön planda bireyler olmalı ve herhangi bir kuruluşu temsil ediyorsak orada da güzel bir aktivite içinde olmamız gerekiyor.

 E.S : İbrahim Bey, bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

İ. G    : Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınız da başarılar dilerim.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*